+66 (02-077-6497)    
Banner hero 1

micro Encapsulation ดีอย่างไร?

เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารอาหาร หรือ Encapsulation ช่วยป้องกันสารอาหารถูกทำลายก่อนที่ร่างกายยจะดูดซึมไปใช้ การห่อหุ้มช่วยให้สามารถป้องกัน ความชื้น แสง ออกซิเจน ความร้อน กรดในกระเพาะอาหาร ซึ่งช่วยคงคุณค่าของสารอาหารได้ยาวนานกว่าปกติ

เทคโนโลยีการห่อหุ้มสารอาหาร จากประเทศอิสราเอล ที่เล็กกว่าทั่วไป ซึ่งเรียกว่า microEncapsulated Technology โดยมีขนาดของสารที่เล็กกว่า 100 µm ถูกนำใช้ในการห่อหุ้ม ลูทีน ซีแซนทีน ซึ่งสกัดจากดอกดาวเรือง(Marigold)

จึงมั่นใจได้ว่าสารลูทีน ซีแซนทีน จะคงสภาพได้ยาวนาน และมีประสิทธิภาพที่ดียอดเยี่ยม

lutein micro encapsulated

ผลการศึกษาจาก harvard Medical School

ลูทีนเป็นหนึ่งในแคโรทีนอยด์ของแซนโทฟิลล์เพียงไม่กี่ชนิดที่พบในจุดภาพชัดของเรตินาของมนุษย์ เนื่องจากร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ลูทีน ลูทีนจึงได้รับจากอาหารเท่านั้น ลูทีนเป็นสารธรรมชาติที่พบได้ในไข่แดงและผักใบเขียวเข้ม การศึกษาขั้นพื้นฐานและทางคลินิกจำนวนมากได้รายงานคุณสมบัติ ต่อต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบของลูทีนในดวงตา ซึ่งชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการป้องกันและบรรเทาโรคทางตา เช่น จอประสาทตาเสื่อมที่เกี่ยวข้องกับอายุ เบาหวานขึ้นจอตา จอประสาทตาของทารกเกิดก่อนกำหนด สายตาสั้น และต้อกระจก

(ข้อมูลจาก: https://eye.hms.harvard.edu/publications/lutein-supplementation-eye-diseases)
productDetail

ลูทีน ซีแซนทีน มีผลต่อการลดลงของจอประสาทตาเสื่อม

Dr.Chen ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ อาสาสมัครที่ได้รับ ลูทีน ซีแซนทีน กับกลุ่มที่ไม่ได้รับ ลูทีน ซีแซนทีน เพื่อวัดผลการลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อม(AMD) โดยพบว่ากลุ่มที่ได้รับ ลูทีน ซีแซนทีน จะลดความเสี่ยงของโรคจอประสาทตาเสื่อม(AMD) อย่างมีนัยสำคัญ

(ข้อมูลจาก: https://www.aao.org/eyenet/article/nutrition-in-fight-against-eye-disease)

งานวิจัยเกี่ยวกับต้อกระจก

Departments of Epidemiology, Nutrition, and Biostatistics, Harvard School of Public Health, Boston, MA 02115, USA.

จากการติดตามอาสาสมัครชาย จำนวน 36,644 คน ซึ่งมีอายุ 45-75 ปี ตั้งแต่ปี 1986 เป็นเวลา 8 ปี

โดยเน้นในการรับประทานอาหารที่มี แคโรทีนอยด์และสารอาหารอื่นๆ พบว่ากลุ่มที่ได้รับ ลูทีนและซีแซนทีน จะลดความเสื่อมของโรคต้อกระจกถึง 19%

(ข้อมูลจาก: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10500021/)
productDetail

กินอะไร...ชะลอจอประสาทตาเสื่อม

บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์

ลูทีน และ ซีแซนทีน เป็นสารประกอบที่จัดอยู่ในกลุ่มของแคโรทีนอยด์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวิตะมิน เอ ได้ (non-provitamin A carotenoids) โดยทั่วไป หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็นกลุ่มแซนโทฟิลล์ (Xanthophyll) ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสร้างสารประกอบทั้งสองนี้ได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร ลูเทอินและซีอาแซนทินเป็นแคโรทีนอยด์ 2 ตัวเท่านั้นที่พบอยู่ที่แมคูลา (macula) และที่เลนส์ของตา

จากรายงานการศึกษาทางระบาดวิทยา ซึ่งเป็นการศึกษาในประชากรกลุ่มใหญ่ 12 ฉบับ แม้ว่าผลการศึกษาจะไม่สม่ำเสมอ แต่ส่วนใหญ่พบว่ากลุ่มคนที่รับประทานอาหารที่มีผักและผลไม้ที่มีลูทีนและซีแซนทีนสูงสุด หรือกลุ่มคนที่มีระดับลูทีนและซีแซนทีนในเลือดสูงสุด (เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ต่ำสุด) จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมน้อยกว่ามาก นอกจากนี้การศึกษาทางคลินิก (การศึกษาในคน) 7 ฉบับ พบว่าการได้รับลูทีนและซีแซนทีน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร มีผลทำให้ระดับของลูทีนในเลือดและในแมคูลาสูงขึ้น และทำให้การวัดการมองเห็นต่างๆดีขึ้น มีแนวโน้มในการป้องกันการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อม

(ข้อมูลจาก: https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/189/ชะลอจอประสาทตาเสื่อมต้องกินอะไร/)
productDetail

สนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้ที่

lazada
shopee
facebook
lineshop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม