+66 (02-077-6497)    
Banner hero 1

3 กรณีศึกษาบิลเบอรี่กับดวงตา

eye-symptom-02
eye-symptom-04
eye-symptom-09

โรงงานผู้ผลิต บิลเบอรี่สกัด (Tokiwa)

อาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง

อาการปวดคอ บ่า ไหล่ หลัง อันสืบเนื่องมาจากกล้ามเนื้อตาที่ตึง ขาดความยืดหยุ่น ผลจากการจ้องมองจอภาพ มือถือ คอมพิวเตอร์ เป็นเวลานานโดยไม่ได้พักกล้ามเนื้อตา ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อตึง และส่งผลต่อเส้นคอ บ่า ไหล่ และหลัง

office syndrome
graph

งานวิจัยทดสอบ พบว่ากลุ่มที่รับประทาน บิลเบอรี่(Bilberon-25) วันละ 120 มก.ต่อวัน ติดต่อกันเป็นเวลา 6 สัปดาห์ มีค่าคะแนนของการตึงคอ บ่า ไหล่ ที่ลดลง เมื่อเทียบกับ ผู้ที่ไม่ได้รับประทาน แสดงให้เห็นว่าสามารถลด อาการตึง คอ บ่า ไหล่ อันเกิดจากการทำงานหนักของกล้ามเนื้อตาได้

productDetail

อาการตาแห้ง

ตาแห้งเป็นความผิดปกติเนื่องจากสมดุลของน้ำตาเสียไป ในประเทศไทยมีรายงานความชุกของ ตาแห้งสูงถึง 34% ในคนที่อายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ตาแห้งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ส่งผลทำให้ปริมาณและคุณภาพ ของน้ำตาด้อยลง เป็นเหตุให้กระจกตาแห้งง่ายโดยอาการตาแห้งมีความรุนแรงแตกต่างกันไป ตั้งแต่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย เช่น เคืองตา แสบตา ไม่สบายตา สู้แสงจ้าไม่ได้ตาแดง จนบางรายอาจมีอาการรุนแรงมากเช่น เกิดแผลที่กระจกผิวตากระจกตา ทะลุกระจกตาขุ่น เป็นต้น (ข้อมูลจาก: https://pharmacy.hcu.ac.th/upload/files/CPE%20HCU/2560/20170427_Dry%20eyes.pdf)

dry eye
graph

ผลการทดสอบอาการตาแห้ง ด้วยวิธี Schirmer’s Test ด้วยแผ่นฟิล์มกระดาษ สำหรับการวัดปริมาณน้ำตา ซึ่งทดสอบโดยให้ผู้ทดสอบลืมตาและมองที่จัดใดจุดหนึ่ง เป็นระยะเวลา 5 นาทีผลการทดสอบพบว่า กลุ่มที่รับประทาน บิลเบอรี่ (Bilberon-25) วันละ 120 มก.ต่อวัน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ พบว่า มีปริมาณน้ำตาเพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ย 44.5% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับประทาน ซึ่งสรุปได้ว่าสามารถช่วยลดอาการตาแห้งได้

productDetail

อาการโฟกัสนาน

กล้ามเนื้อยึดเลนส์ (Ciliary Muscle) จะมีหน้าที่ในการปรับโฟกัสหรือภาพชัด ของเลนส์สายตา ด้วยการหดและคลาย เลนส์แก้วตา (Crystalline Lens) เมื่อร่างกายมีการใช้สายตามากเกินไป ส่งผลให้กล้ามเนื้อยึดเลนส์เกิดอาการล้า

เมื่อกล้ามเนื้อตาอ่อนล้า จะส่งผลให้การโฟกัสหรือการมองชัด ของตามี ประสิทธิภาพด้อยลง มองไม่ชัดหรือต้องใช้เวลาในการเพ่งนานถึงจะชัดเจน

บิลเบอรี่(Bilberon-25)ช่วยลดอนุมูลอิสระและช่วยให้กล้ามเนื้อตา มีการคลายตัวมากขึ้น การโฟกัสหรือการมองภาพชัด ดีขึ้น

dry eye
graph

การทดสอบด้วยวิธี Flicker Test อาสาสมัคร 22 คน โดยให้รับประทานบิลเบอรี่ (Bilberon-25) วันละ 120 มก.ต่อวัน ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 สัปดาห์พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้ รับประทาน มีค่าความสามารถมองแถบสีแดงได้ลดลง เมื่อเทียบกับ กลุ่มที่รับประทาน บิลเบอรี่ สามารถคงความถี่ในการมองแถบแสงสีแดง ได้ยาวนานกว่า

Flicker Test

การทดสอบความล้าของดวงตาด้วย Flicker Test คือการวัดความ อ่อนล้าของดวงตาที่ใช้หลักการของ Critical Fusion Frequency(CFF) ซึ่งเป็นการวัดโดยอาศัยการทำงานร่วมกันของดวงตาและสมอง โดยให้ผู้ทดสอบมองแถบสีแดง ที่กระพริบด้วยความถี่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ถูกทดสอบไม่สามารถเห็นแถบสีกระพริบอีกต่อไปจะแสดงว่ามีอาการตาล้า

dry eye
productDetail

สนใจผลิตภัณฑ์สั่งซื้อได้ที่

lazada
shopee
facebook
lineshop

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม